Λίγα λόγια για εμάς.

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στον νομό Ιωαννίνων από το 1992.

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση που σήμερα απασχολεί μόνιμα τρία άτομα και εποχιακά άλλο ένα. 

Θα μας βρείτε στην διεύθυνση Λουκή Ακρίτα 57 στα Ιωάννινα.

    Πρόγνωση  καιρού στον νομό Ιωαννίνων   και στην  ΒΔ Ελλάδα.

   

Καλώς ήρθατε στη επιχείρηση εμπορίας γεωργικών εφοδίων Παπάζης Γεώργιος!

        Είναι γενικά αποδεκτό πως, η αειφορία και βιωσιμότητα της γεωργίας, με σεβασμό στον κόπο του καλλιεργητή, το περιβάλλον (ρύπανση νερού-εδάφους-αέρα, εξάντληση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, βιοποικιλότητα) και την υγεία του καταναλωτή, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη των επιστημών, την εξειδίκευση και την μεταφορά της τεχνογνωσίας στην γεωργική πράξη.

    Υπηρετώντας τις παραπάνω αξίες, από το ξεκίνημα της επιχείρησης, επιλέξαμε και προωθούμε τις ακόλουθες δράσεις:

   α) Εξειδίκευση και διαρκής επιμόρφωση στο πεδίο της φυτικής παραγωγής.

   β) Συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών μας από γεωπόνο πτυχιούχο της Γεωπονικής Αθηνών με εξειδίκευση (MSc) στην βιολογική γεωργία.

   γ) Έμφαση στη διάγνωση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών με πολύτιμο οδηγό την γνώση, την πολυετή εμπειρία και τον επαρκή εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρησή μας. 

   δ) Προτάσεις Φυτοπροστασίας στα πλαίσια της Βιολογικής ή της Ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με την προτίμηση του καλλιεργητή. Ιεράρχηση των μέσων φυτοπροστασίας εξαντλώντας τις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους όπως αμειψισπορά, 'ανθεκτικές' ποικιλίες, καλλιεργητικά μέτρα (εποχή - πυκνότητα φύτευσης, λίπανση, κλαδέματα, μέθοδοι άρδευσης), αξιοποίηση φυσικών ωφελίμων, εισαγωγή ωφελίμων, προστασία με βιολογικά και χημικά εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά (στην ολοκληρωμένη διαχείριση).

  ε) Καλή γνώση του πολλαπλασιαστικού υλικού και προμήθεια των κατάλληλων ποικιλιών φυτών και δένδρων για τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές  απαιτήσεις στις διάφορες περιοχές του νομού μας.

  ζ) Αξιοποίηση των εδαφικών αναλύσεων, της φυλλοδιαγνωστικής και των ιστορικών λίπανσης, στην κατάρτιση των προγραμμάτων λίπανσης των καλλιεργειών, που σε συνδυασμό με τον σωστό τύπο,  στον κατάλληλο χρόνο, την ενδεικνυόμενη  ποσότητα και τρόπο εφαρμογής επιτρέπουν να καλυφθούν οι ανάγκες των φυτών και να εξασφαλισθεί η προσδοκώμενη παραγωγή, χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. 

  η) Γνωρίζοντας, από την μια πως η μεγαλύτερη έλλειψη στα φυτά είναι η έλλειψη του νερού, κι από την άλλη πως η περίσσεια του νερού καταστρέφει τα φυτά,  βρεθήκαμε μεταξύ των πρώτων στην περιοχή μας, που ασχολήθηκαν και ασχολούνται μεθοδικά με την άρδευση (επιφανειακή, με σταγόνες, υπόγεια). Το ενδιαφέρον μας στράφηκε, τόσο στον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών- σχεδίαση, όσο και στην προμήθεια υλικών δικτύων ποτίσματος (σωλήνες, εξαρτήματα, εκτοξευτές, αυτοματισμούς  κτλ).