Η τοπική κατανάλωση

 

 

  Της αύταρκείας καρπός μέγιστος ελευθερία. 

 

  Μέγιστος καρπός της αυτάρκειας είναι η ελευθερία.

                     Επίκουρος

 

 

  Καθημερινά με το πιρούνι μας ψηφίζουμε το μέλλον της γεωργίας της Ελλάδας και του πλανήτη όλου.                                              Σαϊνατούδης Παναγιώτης (Πελίτι)

 

 

 

 

 

 

 

Η τοπική κατανάλωση

 

Αρκούδα, ο συνεπέστερος καταναλωτής τοπικών αγροτικών προϊόντων